Welkom bij Scoutinggroep Van Wassenaer Van Obdam

Land- en Waterscouting op een prachtige plek in Park de Paauw in Wassenaar.

Lid worden? Klik dan hier.

Clubhuis huren?

Wist je dat ons clubhuis ook te huur is, voor scoutinggroepen, andere jeugd-verenigingen, scholen en kinderpartijtjes?

Meisjes en jongens van 11 t/m 15 jaar.

Opkomst: vrijdagavond van 19:30 tot 21:30 uur.

We hebben plaats voor nieuwe leden! Dus kom eens langs, of neem eerst contact op via ons contactformulier.

Leiding:

Vooruitlopend op de fusie met Scouting Willibrord, draaien de Scouts hun opkomsten al gezamenlijk met een gemengd leidersteam

  • David Jansen (teamleider vWvO)
  • Michel Rijskamp (teamleider SWW)
  • Jeoffrey
  • Ed
  • Wendy
  • Emiel

Voor vragen, afmeldingen en zo hebben we een contactformulier.

Beschrijving speltak

Landscouts is een speltak voor 11-15 jarigen die gevarieerde scouting-acrtiviteiten willen doen. Hierbij baseren we ons op de scouting spelvisie, met name: samen, outdoor en uitdaging.

Wie doorstroomt vanaf de welpen, heeft al het een en ander geleerd over knopen, pionieren, kompas, speurtocht technieken, kanoën, en vooral ook de scouting methode van samenwerking in groepjes en groeiende zelfstandigheid. Maar leden van buitenaf zijn ook welkom, en kunnen bij ons kennis maken met al die activiteiten en vaardigheden.

Bij de landscouts zal het programma hier op aansluiten, op een hoger niveau. Grotere pionier-objecten, uitdagendere activiteiten, maar vooral ook: meer eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Niet alleen op de wekelijkse opkomsten, maar ook op de weekendkampen en het jaarlijkse zomerkamp, waarbij natuurlijk gekampeerd zal worden, en de scouts zelf hun eigen eten moeten koken.

Natuurlijk doen de landscouts ook mee aan regionale activiteiten zoals de RSW, en landelijke zoals de HIT en mogelijk de nationale jamboree.

Combinatie

Het is mogelijk, om lid te zijn van onze landscouts (op vrijdagavond) en ook van onze zeeverkenners (op zaterdag).

Lid worden en contributie

Wie lid wil worden, kan een keer langskomen op een opkomst (graag van te voren even aanmelden, voor het geval we misschien een speciale opkomst hebben). Na een paar weken meekijken, kan besloten worden om lid te worden, waarna de officiele installatie plaats zal vinden. vanaf dan is ook contributie verschuldigd. De contributie bedraagt € 175 per jaar (of een evenredig deel als men in de loop van het kalenderjaar lid wordt); voor nieuwe leden komt hier eenmalig een installatiegeld van € 25 bij. Bij lidmaatschap van land- en waterspeltak tegelijkertijd, bedraagt de contributie € 300 per jaar.

Meer informatie

Als je meer wilt weten over het spelaanbod voor deze leeftijdsgroep, kijk dan bij Scouting Nederland op de aparte pagina voor Scouts.

FacebookTwitter